“Hatt-ı Bâlâ İstiklal’den geçenler, İstiklal’de kalanlar”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Hatt-ı Bâlâ İstiklal ’den geçenler, İstiklal ’de kalanlar” sergisi 11 Kasımda İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde açıldı.

İstiklal Caddesi’nin güçlü tarihini konu alan sergi İstanbul Araştırmaları Enstitüsü arşivinde bulunan fotoğraflarla hazırlandı. Tarihin tozlu raflarından çıkan fotoğraflar hikâyeleriyle birlikte panolarda sergileniyor. Şehrin geçmişi ile bugünü arasında bağ kuran sergide bulunan özenle hazırlanmış panolarda, vatandaşları bilgilendirme amacıyla yazılar yer alıyor.

Murat Belge, çeşitli toplumsal dönüşümlere, olaylara, kültür ve sanata ev sahipliği yapan İstiklal Caddesi’nin ne kadar önemli olduğunu panolarda mevcut olan şu sözüyle hatırlatıyor: “Modern hayatımızın birçok ‘ilk’i Türkiye’ye buradan geldi ve buradan yayıldı; örneğin ilk ‘kuru temizlemeci’, ilk ‘Havana puroları’, ilk ‘kafe şantan’, ilk ‘cenaze levazımatçısı’ gibi”.

İstiklal Caddesi’nde seyyar satıcı, Selahattin Giz Arşivi (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)

Ahmet Oktay semtin geçmiş ruhu hakkında şöyle söyler: “Eskiden bohem mekânlarda oturup sadece içki içilmezdi. Buralarda yoğun bir kültür alışverişi vardı. Şair, yeni bir şiir yazmışsa cebinden çıkartıp arkadaşlarına okurdu. Birtakım oluşumlar hakkında tartışmalar vardı.”

İstiklal Caddesi’nde seyyar çiçekçi, Selahattin Giz Arşivi (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)

Said Naum Duhani  ise ; “Beyoğlu salonlarında büyük şenlikler düzenlenirdi. Bu şenlikler yüksek sosyete hanımlarına, elbiselerinin zenginliğiyle ve sergiledikleri pahalı mücevherleriyle, konuklarının gözlerini kamaştırma fırsatını verir” şeklinde yorumlar.

İstiklal Caddesi’nde gezen kadınlar (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)

Giovanni Scognamillo: “Beyoğlu aynı zamanda ister gelip geçenler, ister Beyoğlu’na çıkanlar, isterse içinde yaşayanlar için bir sefahat yuvasıydı.”

Galatasaray Lisesi önünde poz verenler, 1930’lar; Selahattin Giz Arşivi (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)

İstiklal Caddesi’nde kadınlar (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)
(İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)
(İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)
İstiklal Caddesi (Erken Cumhuriyet), Selahattin Giz Arşivi (İstanbul Araştırmaları Enstitüsü)