Geçmiş nesillerin mirasını yeni nesiller koruyor

Geçmişten günümüze bizlere miras kalan yapılarımız mevcut. Zamanla kültürel hazinelerimizde bozulmalar meydana geliyor. Bu tahribatların birçok nedeni var. Kasıtlı zarar verenlerin yanı sıra doğal afetler gibi daha birçok olay da bozulmalara neden olabiliyor. Yapılarda meydana gelen hasarları onarmak ve oluşan tahribatın tekrarını önlemek için aslına uygun restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Restorasyon çalışmalarının en iyi şekilde yürütülmesi adına geçmiş nesillerden günümüz nesillere tecrübe aktarılıyor. Türkiye’nin birçok yerinde bulunan üniversitelerde, restorasyon öğrencileri yetiştiriliyor. Öğrenciler, kültür varlıklarının korunması ve onarılması için çeşitli eğitimler alıyorlar. Anıtlarda bozulmalara neden olan etkenlerin kökenini irdelemekten, kültür varlıklarının korunmasıyla ilgili yasalara kadar pek çok eğitim sayesinde tarihi belge niteliği taşıyan yapılarımıza bilinçli bir şekilde bakıyorlar.

Restorasyon bölümü mezunu Sevde Kuş, bu bölümü okumadan önce ve okuduktan sonra kendisinde gözlemlediği değişimleri bizlere aktardı. Mimariye ve tarihi yapılara bakış açısının tahmin edemeyeceği kadar değiştiğini söyledi. Öncesinde bir yapıya tek vücut halinde bakarken şu anda yapının parçalarının ayrı ayrı gözüne çarptığını dile getirdi. Yapıları oturup dakikalarca düşündüğünü anlattı. Köklü medeniyete sahip olan ülkemizin her bir sokağında, tarih kokan yapılar bulunduğunu belirterek onları daha detaylı incelediğini vurguladı. Bölümün kazandırdıklarına değinen Kuş, “Ülkemizde ne kadar değerli eserler, yapılar olduğunun farkına vardım. Geçmişi korumanın, gelecek için ne kadar elzem olduğunu anladım.” diye konuştu.

Yapılara karşı hassas olmamız gerektiğini hatırlatan Sevde Kuş, tarihi değerlerin korunmasında toplumun hassasiyetinin olmadığından yakındı. Geçmişten günümüze gelmiş olan taşınmaz kültür miraslarımıza hak ettikleri değerin verilmediğini ileri sürdü. Gençlerin bilinçsizce eserler üzerine yaptıkları grafiti çalışmalarını ve sprey ile yazılmış yazıları örnek verdi. Türkiye’deki restorasyon çalışmalarını değerlendiren Sevde Kuş, toplumun yanı sıra bizzat bu işle ilgilenen insanların da zararının epey dokunduğunu dile getirdi. “Yapıyı olduğu gibi koruyamama gibi bir sorunumuz var” dedi.

Son olarak restorasyon bölümü öğrencilerinin eğitim alırken yapılara, bilinçli ve ilgili bir biçimde yaklaşmaları gerektiğini hatırlatarak “Ülkemizde restorasyona önem verilmiyor, kıymeti yok diyerek geri çekilemeyiz. Bu durumun önüne geçecek olan da yine biz gençleriz.” şeklinde konuştu.